TÁJÉKOZTATÓ A TEMETÉSI TEENDŐKRŐL

Tájékoztató a temetkezési szolgáltatásokról, teendőkről

A családot ért gyász esetén célszerű azonnal tanácsot kérni telefonon a követendő tennivalókról és a temetkezési lehetőségekről az Ozirisz Kegyeleti Szolgáltatás Irodánk munkatársaitól.

Tudnivalók, tennivalók a haláleset bekövetkezésekor
Lakáson történő elhalálozásnál értesíteni kell a háziorvost vagy az ügyeletes orvost, aki elvégzi a halott vizsgálatot és intézkedik a halott elszállításáról.Községekben célszerű a halott szállításhoz a későbbi temetkezési szolgáltatót kérni. E tényt, valamint a temetés módját (hamvasztás, temetés) az orvossal tudatni kell. Községekben a halott vizsgálati bizonyítványt a háziorvos állítja ki. Amennyiben hamvasztásra kerül sor boncolás nélkül, az anyakönyveztetés után az ÁNTSZ tisztiorvosi engedélye is szükséges.
Kórházi elhalálozás esetén, a kezelő osztályon át kell venni az elhunyt személyi tárgyait, ugyanitt kezdeményezhető a boncolástól való eltekintés, amelyhez a patológiai osztály vezetőjének és a főigazgató engedélyére is szükség van. A halott vizsgálati bizonyítványt a patológiai osztály állítja ki. Amennyiben az nem lehetséges, az ÁNTSZ hatásköre.
Rendõrségi eseteknél (baleset, öngyilkosság) a halott vizsgálati bizonyítványt és a temetési engedélyt, a boncolást követően az eljáró rendőrkapitányság állítja ki .
Községekben a helyi és egyházi szokások szerint, a család kívánságának megfelelően bonyolítjuk le a temetéseket.

Szükséges Iratok

 •     Az elhunyt személyi azonossági igazolvány, külföldi állampolgár esetén az útlevele.
 •     Az elhunyt születési anyakönyvi kivonata.
 •     Ha az elhunyt házas volt, akkor a házassági anyakönyvi kivonata.
 •     Ha az elhunyt elvált, akkor a válás tényét bizonyító végzés.
 •     Ha az elhunyt özvegy, akkor a házastárs halotti anyakönyvi kivonata.
 •     Az orvos által kiállított halotti bizonyítvány és a statisztikai lap.
 •     Nyugdíjas elhunyt esetén a nyugdíjas törzsszám.
 •     2002. január 1-e után kiállított gépjármű vezetői engedély és érvényes útlevél.
 •     Meglévő sírhely, urnafülke esetén a sírhely helyrajzi száma és a sírba temetett neve, temetés ideje.


Amennyiben az Ozirisz Kegyeleti Szolgáltatás segítségét kéri, munkatársaink átvállalják a teljes ügyintézést a kórházban, továbbá minden szükséges okiratot beszerzünk.

További szolgáltatásaink

 •    díjtalan tanácsadás felvilágosítás
 •     ügyintézés a kórházban a felvételi irodán és a kórbonctanon
 •     tisztiorvosi és rendőrségi engedélyek beszerzése
 •     anyakönyveztetés és a szükséges iratok beszerzése
 •     újsághirdetés, köszönetnyilvánítás, gyászértesítések
 •     koszorúk biztosítása díjtalan kiszállítással
 •     polgári búcsúztatás és gépzene szolgáltatás biztosítása
 •     egyházi szertartás intézésében szükséges közreműködés
 •     hamvasztás, és hamvak szállítása
 •     belföldi halott szállítás
 •     virág, élő virág